Hur fattigdom ter sig i Sverige – och hur du undviker det

Fattigdom (1)

Fattigdom existerar i Sverige, men det är sällan en fråga om brist på mat, kläder eller andra materiella ting. Då Sverige är ett rikt industriland är det istället en levnadsstandard som är betydligt sämre en genomsnittet som klassificeras som att leva under fattigdom.

Två fattigdomsforskare, Carina Mood och Jan O Jonsson, skriver i en studie att cirka en procent av alla svenskar är fattiga. De påpekar även att den ekonomiska ojämnheten i Sverige har ökat markant sedan 90-talet.

Den trendkurva som pekar på att den ekonomiska ojämlikheten har tilltagit har dock planat ut, men trots det är Sverige det mest ekonomiskt ojämställda landet i Norden enligt FN.

En av medförfattarna till studien, Carina Mood, fastställer att den ekonomiska ojämlikheten främst beror på två faktorer; en ökad kapitalinkomst för rika samt lägre bidrag och andra ersättningar för personer med dåliga ekonomiska förutsättningar.

 

Hur många svenskar riskerar fattigdom?

15 procent av alla svenskar har en ”låg ekonomisk standard” enligt Statistiska Centralbyrån. En låg ekonomisk standard kan inte likställas med den egentliga fattigdom som existerade i Sverige förr i tiden, men fenomenet är allvarligt nog för att klassificeras som relativ fattigdom. För att leva under relativ fattigdom måste alla som bor i hushållet tillsammans ha en inkomst som underskrider 60 procent av Sveriges medianinkomst.

EU är än mer alarmistiska. De hävdar att 18 % av alla svenskar riskerar att hamna i fattigdom och/eller socialt utanförskap enligt de mått som den organisationen tillämpar i sina fattigdomsundersökningar.

Utrikesfödda, arbetslösa, personer med funktionsnedsättning, asylsökande, hemlösa, papperslösa och ensamstående kvinnor med barn är i särskilt behov av hjälp för att inte drabbas av relativ fattigdom, har EU fastslagit.

 

7 sätt att undvika fattigdom i Sverige

Beroende på den klassificering som tillämpas riskerar över en miljon svenskar att bli fattiga. Förutom sociala problem existerar även ekonomiska problem för de personer och familjer som är mest utsatta. Men med rätt ekonomiska åtgärder kan du åtminstone minimera risken för att hamna i ekonomisk fattigdom.

Ta gärna del av de förslag som anges nedan för att minska risken för att hamna i en skuldfälla, som med stor sannolikhet bidrar till fattigdom.

  1. Samla lån och krediter: Om du har tagit ett flertal mindre lån måste du i regel betala höga ränteavgifter. För att slippa den problematiken kan du samla alla smålån hos ett låneinstitut, likt Sambla.se. Förutom att du sparar pengar blir du även mer kreditvärdig hos bankerna såvida du samlar dina smålån, vilket förbättrar din chans för att kunna omförhandla dina lån ytterligare en gång, till en än mer förmånlig räntesats.
  2. Öppna ett sparkonto: Det är en bra idé att komplettera ditt lönekonto med ett sparkonto, vari du samlar pengar till oförutsedda utgifter. Sparräntan är i regel endast cirka 0,5 till 1 %, men att kunna ta ut pengar fort är ovärderligt för personer som riskerar fattigdom.
  3. Ta inte för dyra lån: Snabblån, eller så kallade SMS-lån, ska du undvika helt. Om pengarna tryter, tillfråga vänner eller familj innan du tar dyra krediter. Du riskerar att snabbt hamna i en skuldfälla såvida du inte betalar av snabblånen skyndsamt, och även om du kan samla dyra lån i efterhand är snabblån aldrig en bra idé.
  4. Skaffa inte dyra kreditkort: Somliga väljer att teckna sig för kreditkort för att kunna skapa en ekonomisk buffert om ekonomin skulle tryta. Ett kreditkort kan vara en bra idé såvida du kan betala av hela kreditsumman på en gång men räntesatsen vid avbetalning är hög, så även här riskerar du att fastna i en skuldfälla.
  5. Gör en budget: För att kunna förändra dina konsumtionsmönster måste du först ta reda på vad du konsumerar. Detta kan du göra genom att skapa en budget där du listar samtliga påverkningsbara ekonomiska poster såsom restaurangbesök, biobesök samt taxiresor.
  6. Använd mindre tobak: Det är dyrt att snusa och/eller röka. Om du använder nikotinprodukter på en regelbunden basis är det en bra idé att antingen skära ner på användningen eller sluta helt. Om du röker ett cigarettpaket om dagen sparar du cirka 1 500 kronor i månaden såvida du gör ett rökstopp.
  7. Gör storkok: Att koka stora samt matiga soppor eller att tillaga stora plåtar med lasagne är en bra idé. Dels då du slipper äta ute och som en konsekvens av det tjänar pengar, och dels då du i regel äter nyttigare i jämförelse med om du hade ätit på en snabbmatskedja.